top of page

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫГ МЭРГЭШҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР

НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ АХИСАН ШАТНЫ ХӨТӨЛБӨР

Untitled_design_edited.png

Удирдлага хүн бүгдийг чаддаг байх албагүй.

Харин МЭДДЭГ БАЙХ зайлшгүй шаардлагатай.

Учир нь, 

 

Амжилттай бизнес хэзээ ч нэг хүний бүтээл байдаггүй. Та бизнесээ томруулна, хөгжүүлнэ гэж төлөвлөж байгаа бол та САЙН БАГ бий болгож, тэднээр бүтээмж гаргуулах нь зайлшгүй.

 

Та стратегийг, багийн ажиллагааг, хүний нөөцийг, маркетинг борлуулалтыг, чанар, бүтээмжийг, тогтолцоо зохион байгуулалтыг МЭДДЭГ БАЙХ зайлшгүй шаардлагатай. Мэдэж байж та БАГАА чиглүүлнэ, уялдаа холбоог хангана, бизнесийн чухал шийдвэрүүдийг оновчтой гаргана.

Өндөр бүтээмжтэй ажилтан сайн багажтай байдаг шиг Удирдлага хүнд бизнесийг удирдах багаж хэрэгтэй. Практикт туршигдсан, үр дүнгээ өгдөг зөв зарчим, оновчтой аргачлалууд байдаг. Та тэдгээрийг эзэмшиж өөрийн гэсэн багажтай болох хэрэгтэй.

Та манай хөтөлбөрт хамрагдсанаар өөрийн бизнесээ бүхэлд нь харж, эмх цэгтэйгээр удирдах арга барилд суралцаж, бизнесийн үйл ажиллагаанууд дахь сайн туршлага, оновчтой аргачлалуудыг эзэмшиж авах болно.

Хүрээд ир, бизнесийн нарийн төвөгтэй зүйлс хичнээн энгийн болохыг танд харуулъя.

 

Хүндэтгэсэн,

Г. Өлзийбуян /Менежментийн зөвлөх/

ХӨТӨЛБӨРИЙН ОНЦЛОГ

SD.png

ЦОГЦ АГУУЛГА

Менежмент, Хүн, Маркетинг, Борлуулалт, Үндсэн үйл ажиллагаа - зэрэг процессуудын сайн туршлагыг уялдаа холбоотойгоор үзнэ

FASDF - Copy.png

ХИЙНГЭЭ СУРАЛЦАХ

Долоо хоног бүр үзсэн загвар аргачлалаа өөрийн компанийн нөхцөл байдалд турших практик дасгал хийж баттай мэдлэгтэй болно

БОДИТ АСУУДАЛ, БОДИТ ШИЙДЭЛ

FASDF.png

Танхимын сургалт болон хөтөлбөрийн явцад хийх уулзалтууд бүхэлдээ танай компани дээр гарч буй асуудлыг илрүүлж шийдвэрлэхэд чиглэнэ

ПРАКТИК ЗАГВАР АРГАЧЛАЛУУДЫГ ЗААНА

Хөтөлбөрийн хүрээнд эзэмших загвар аргачлалуудын видео танилцуулга

БИД МЕНЕЖМЕНТИЙН ЗӨВЛӨХ КОМПАНИ.

БИД БИЗНЕСИЙН БОДИТ АСУУДАЛРУУ ЧИГЛЭЖ СУРГАЛТАА ЯВУУЛДАГ.  

6 ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨТӨЛБӨР

ТАНХИМЫН ПРАКТИК СУРГАЛТ

I долоо хоног

Менежментийн процессын сайн практик

 • Бизнесийн өсөлт хийхэд шаардлагатай 5 алхам

 • Стратегийг энгийн болгож багийг нэг чиглэлд нэгтгэх

 • Оновчтой зохион байгуулт хийж, үүрэг хариуцлагыг тодорхой болгох

 • Үйл ажиллагааг журамлаж удирдлагаас хамаарал багатай болгох 

 • Гүйцэтгэлийг тоон үзүүлэлтээр хянах

 • Стратегиэ хэрэгжүүлэх төвлөрөл, дэгийг бий болгох

 • Хурлыг зөв хийх, удирдлагын багийн хамтын ажиллагааг сайжруулах

III долоо хоног

Маркетинг, борлуулалтын процессын сайн практик

 • Маркетингийн бодлогыг тодорхойлох

 • Мессеж боловсруулах сайн практик

 • Суваг сонгох сайн практик 

 • Борлуулалтын хөшүүргүүдийг тодорхойлох

 • Сурталчилгаа болон контентыг төлөвлөх, боловсруулах, түгээх процессын сайн практик 

 • Борлуулагч хүний сэтгэлгээ, арга барил

 • Борлуулалтын процессын сайн практик

 • Маркетинг, борлуулалтын процессыг журамлах

 • Маркетинг, борлуулалтын үр дүнг тоогоор хэмжих

II долоо хоног

Хүн удирдах процессын сайн практик 

 • Хүчирхэг соёлыг бий болгох

 • Компанийхаа үнэт зүйлсийг тодорхойлох

 • Зөв хүнийг зөв суудалд байлгах зарчим болон аргачлал

 • Сайн манлайллын 3 үүрэг, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх практикууд

 • Сайн менежерийн 3 үүрэг, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх практикууд

 • Шинэ ажилтан ажилд авах процессын сайн практикууд

 • Ажилтныг дасгалжуулах процессын сайн практикууд

 • Ажилтанд сануулга өгөх, ажлаас халах сайн практикууд

 • Хүний нөөцийн процессыг журамлах

IV долоо хоног

Үндсэн үйл ажиллагааны процессын сайн практик

 • Үйл ажиллагааны бодлогыг тодорхойлох

 • Процессын зохион байгуулалтыг бий болгох

 • Чанарын хяналтыг бий болгох

 • Бизнесийн үр ашгийг сайжруулах сайжруулалтын зорилтуудыг тодорхойлох

 • Процесс дээрх алдаа доголдлыг илрүүлэх 

 • Процесс сайжруулах шийдлийг олж харах 

 • Процессын зураглал ашиглан процесс сайжруулах техник аргачлал

ДАСГАЛЖУУЛАХ УУЛЗАЛТ

V долоо хоног

ГРУПП УУЛЗАЛТ

Хөтөлбөрт хамрагдаж буй ижил төстэй салбарт ажилладаг захирлуудыг нэг групп болгон хуваарилсан байх ба 3 цаг үргэлжлэх уулзалтыг хийнэ. Дараах агуулгаар сургалт болон туршлага солилцох хэлэлцүүлэг явагдана. ​

 • Оролцогч бүр компанийхаа одоогийн нөхцөл байдлыг үнэлж, сайжруулах шаардлагатай сул цэгүүдийг олох

 • Оролцогч бүр сургалтаар олж авсан мэдлэгээ ашиглан компаниа сайжруулах төлөвлөгөө боловсруулах 

 • Менежментийн өөрчлөлтийг хэрхэн амжилттай удирдах вэ? - зөвлөх багшийн сургалт орох 

 • Салбарт гардаг нийтлэг асуудал болон шийдлүүлийг хэлэлцэх 

VI долоо хоног

ГАНЦААРЧИЛСАН УУЛЗАЛТ

Оролцогч бүр зөвлөх багштай цаг товлон ганцаарчилсан уулзалт хийнэ. Энэхүү уулзалтаар өөрийн компанид тулгарч буй асуудал, бэрхшүүдэд зөвлөх багшаас тусгайлсан зөвлөгөө авна.  ​

НЭГ СУМААР ХОЁР ТУУЛАЙ
(БОНУС) 

УДИРДЛАГЫН БАГИЙН ХҮМҮҮСЭЭ СУРГАХ БОЛОМЖ

Компаниа хөгжүүлье гэвэл та ганцаараа суралцах нь хангалтгүй. Та удирдлагын багийн менежерүүдээ мөн сургах хэрэгтэй. Та хөтөлбөрт хамрагдсанаар энэхүү хөтөлбөрийн сургалтуудад удирдлагын багийн 2 хүнээ онлайнаар давхар сургах боломжтой болно. Доорх видео танилцуулгаас удирдлагын багийн гишүүдээ хэрхэн онлайнаар сургах талаар манай сургалтын вебсайтын танилцуулгыг үзээрэй. 

Онлайн видео сургалтын танилцуулга

МЭРГЭШСЭН ЗӨВЛӨХ СУРГАЛТЫГ УДИРДАН ЯВУУЛАХ БОЛНО

img_4697-copy3-600x600.png

Г.Өлзийбуян нь 2010 оноос менежментийн зөвлөх үйлчилгээний чиглэлд ажиллаж эхэлсэн ба 2014 онд Гүйцэтгэлийн төгөлдөршил зөвлөх компанийг байгуулсан цагаас эхлэн менежментийн аргачлал, загваруудын шийдлийг боловсруулж (Нэгдсэн менежментийн тогтолцоо) хөгжүүлж байна. 

Дараах компаниудад Нэгдсэн менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх (НМТ) зөвлөх үйлчилгээ болон бусад төрлийн зөвлөх үйлчилгээг амжилттай үзүүлээд байна:

 • Арцат Алтайн Уулс ХХК – НМТ нэвтрүүлэх

 • Мөнх Хайрхан Оргил ХХК – НМТ нэвтрүүлэх

 • Ард Секуретиз ХХК – НМТ нэвтрүүлэх

 • Май Дент ХХК – НМТ нэвтрүүлэх

 • Анд Энерги ХХК – НМТ нэвтрүүлэх

 • Цаст Проперти ХХК – НМТ нэвтрүүлэх

 • Фокус сургалтын төв – НМТ нэвтрүүлэх

 • Күнз сургалтын төв – НМТ нэвтрүүлэх

 • Күнз Дунд сургууль – НМТ нэвтрүүлэх

 • Сэйфти ХХК – НМТ нэвтрүүлэх

 • Цахиур Төмөр ХХК – Бизнес системчлэх

 • Зөв өнгө ХХК – Бизнес системчлэх

 • Юнител Групп – Процесс сайжруулах

 • Монос Косметик ХХК  – НМТ нэвтрүүлэх

 • Ази Фарма ХХК – НМТ нэвтрүүлэх

 • Улаанбаатар гурил ХХК – НМТ нэвтрүүлэх

 • Хурилдуур ХХК – НМТ нэвтрүүлэх

 • Мастер Майнд ХХК – НМТ нэвтрүүлэх

 • Шаргалжуут Рашаан Сувилал ХХК – НМТ нэвтрүүлэх

 • Санхүүгийн тооцоолох групп ХХК – НМТ нэвтрүүлэх

 • Монголын Ипотекийн Корпораци – Гүйцэтгэлийн үнэлгээ нэвтрүүлэх

ХУГАЦАА, БАЙРШИЛ, ТӨЛБӨР

icon time.png

Хэзээ ?

6 сарын 14 -нд эхэлнэ. 6 сар болон 8 сарыг дамнан явагдах ба 7 сард сургалт явагдахгүй. Танхимын сургалтууд  долоо хоног бүрийн Баасан, Бямбад зохион байгуулагдах бол дасгалжуулах уулзалтууд хөтөлбөр эхэлсний дараа цаг тохирч хийгдэнэ. 

Хөтөлбөрийн дэлгэрэнгүй хуваарь

I долоо хоног танхимын сургалт: 6/14 -нд 14.00-18.00, 6/15-нд 10.00-14.00

II долоо хоног танхимын сургалт: 6/21 -нд 14.00-18.00, 6/22-нд 10.00-14.00

III долоо хоног танхимын сургалт: 6/28 -нд 14.00-18.00, 6/29-нд 10.00-14.00

IV долоо хоног танхимын сургалт: 8/02 -нд 14.00-18.00, 8/03-нд 10.00-14.00

V долоо хоног Групп уулзалт: Тухайн үед цаг тохирно

VI долоо хоног Ганцаарчилсан уулзалт: Тухайн үед цаг тохирно

icon map.png

Хаана ?

Дүнжингаравын уулзварын баруун хойд өнцөгт "Их монгол төв" -ийн оффиссын 4 давхарт сургалтын танхим

327169492_2147891252087415_2725469647074486982_n.jpg
icon dollar.png

Төлбөр ?

Таны хамрагдах гэж буй хөтөлбөрт багтаж буй зүйлсийн үнэ:

4 удаагийн нийт 32 цагийн танхимын практик сургалт:

3,000,000₮ 

2 удаагийн нийт 6 цагийн зөвлөгөө авах уулзалт:

1,800,000₮   

Удирдлагын багийн 2 хүнээ онлайнаар сургах :

2,500,000₮   

Таны нийт төлөх дүн:

2,800,000₮

УРАМШУУЛАЛ

2,800,000₮   ->   2,520,000₮ (10% off)

УРАМШУУЛАЛ ДУУСАХ ХУГАЦАА

100% -ИЙН БАТАЛГАА

Эхний 2 цагийн сургалтын дараа танд таалагдахгүй бол бид танд төлбөрийг чинь 100% эргүүлэн төлөх болно

ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДАХ ХҮНИЙ ТОО ХЯЗГААРТАЙ ТУЛ

ТА АМЖИЖ БҮРТГҮҮЛЭЭРЭЙ

СУРГАЛТАД БҮРТГҮҮЛЭХ

Таны бүртгэлийг хүлээж авлаа. Бид тантай өнөөдөртөө багтаан холбоо барих болно.

ХОЛБОО БАРИХ, НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ

Мэргэжилтэн: Ө. Энх-Амгалан

Утас: 85259911

Имэйл: amgaa@nmt.mn

Менежментийн зөвлөх: Г. Өлзийбуян 

Утас: 91114128

Имэйл: ulzii@nmt.mn

 

Дансны мэдээлэл

Банк: Хаанбанк

Данс: 5009722715

Дансны нэр: Гүйцэтгэлийн Төгөлдөршил ХХК 

РГ: 5799031

bottom of page