top of page

БАРАА МАТЕРИАЛЫН

НӨӨЦИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бид таны бараа материалын нөөцийг сайжруулж, урт хугацаанд өндөр үр ашигийг бий болгоход тань хамтарч ажиллахад бэлэн байна

Untitled_design.png

Supply chain  зөвлөх

Б. Жинхлэн

Би сүүлийн 5 жил импортын худалдааны компанид Бараа материал, логистик хариуцсан захирлаар ажиллаж байхдаа хэд хэдэн гол асуудлаа олж харсан юм.

 

Нэг буруу шийдвэр гаргалтаас болж 200, 300 сая төгрөгийн борлуулалтаа алддаг. Эсвэл 200, 300 сая төгрөгийн зардал, үр ашиггүй байдлыг бий болгодог ч түүнийгээ бид төдийлөн анзаарч олж хардаггүй гэдгийг.

Асуудлын шалтгаан нь: 

 • БМ Борлуулалт -  БМ Үлдэгдэл - БМ Татан авалт гэх мэт нэгдсэн дата мэдээлэл (Дашбоард) ашигладаггүй

 • Захиалга, нөхөн дүүргэлт хийхдээ ямар нэгэн аргачлал ашигладаггүй

 • Бараа материалынхаа нэр төрөл (ABC, XYZ), бүтэц (Идэвхтэй, идэвхгүй, шинэ) бүрд тохирсон сайжруулалтын арга хэрэгсэл ашигладаггүй

 • Бараа материалын нөөц хариуцсан мэргэжилтэн байхгүй гэх мэт шалтгаанууд!

Дээрх энгийн асуудлуудыг шийдсэнээр байгууллага нүдэнд шууд харагддахуйц маш том зардлуудыг бууруулж, Орлогоо өсгөх боломжтой шүү! 

БИД ТАНЫ ДАРААХ АСУУДЛЫГ ШИЙДЭЖ ӨГИЙ:

ДҮГНЭЛТ, ДАШБОАРД

Бараа материалын одоогийн нөхцөл байдалд нь дүн шинжилгээ хийж, Цаашид компанийн нөөцийг хянах, удирдах эксэл моделийг нь угсарч өгнө

МЭРГЭЖИЛТЭН

Нөөцөө бүрэн хариуцаж, хяналт сайжруулалт хийж ажиллах мэргэжилтэнг нь сургаж өгнө  

ЗӨВЛӨГӨӨ

Нөөцийн удирдлагын тогтолцооны хэрэгжүүлэлт, сайжруулалт дээр нь зөвлөгөө өгч хамтарч ажиллана

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР

УУЛЗАЛТ 1:

Компанийн удирдлагын багт БМ нөөцийн удирдлагын сургалт хийх

 • Компанийн захирал, Санхүү хариуцсан удирдлага, Худалдан авалт хариуцсан удирдлага, Логистик хариуцсан удирдлага, Борлуулалт хариуцсан удирдлагуудад нэг удаагийн 5 цагийн сургалт орох

 • Бараа материалын үүрэг хариуцлагыг тодорхой болгох

 • Санхүү хариуцсан удирдлага эсвэл Бараа материал хариуцсан удирдлагад анхан шатны дата бүрдүүлэлтийн зааварчилгаа өгөх

УУЛЗАЛТ 2:

Компанийн бараа материалын нөхцөл байдалд дүгнэлт хийж сайжруулалтын зөвлөгөө тайлан өгөх

 • Компанийн сүүлийн 12 сарын мэдээлэлд үндэслэсэн БМ нөөцийн модел угсралт хийж танилцуулах

 • Дашбоард тайланд үндэслэн БМ нөхцөл байдалд дүгнэлт хийж учир шалтгааныг тодруулах

 • Дүгнэлтийн дагуу шалгарсан сайн туршлагууд дээр үндэслэн сайжруулалтын УРТ, ДУНД, БОГИНО хугацааны үйл ажиллагааг санал болгох

УУЛЗАЛТ 3:

Бараа материалын нөөцийн мэргэжилтэн бэлтгэх – 6 долоо хоногийн хөтөлбөр

 • Шаардлагатай ур чадвар болон ажлын байрны тодорхойлолтод зөвлөгөө өгөх

 • Сонгогдсон 1 хүнийг 6 долоо хоногийн мэргэжилтэн бэлтгэх хөтөлбөрт хамруулах

 • Цаашид хэрхэн бараа материалын нөөцийн удирдлагын загварыг шинэчлэх, ашиглах зөвлөгөө өгөх

УУЛЗАЛТ 4:

Нэвтрүүлэлтийн үеийн зөвлөгөө

 • БМ моделийн загварын дагуу хяналт хийх, шийдвэр гаргах үйл ажиллагаан дээр нарийвчилсан зөвлөгөө өгөх

 • БМ тогтолцоо нэвтрүүлэх үйл ажиллагаан дээр зөвлөгөө өгөх

УУЛЗАЛТ 5:

Сайжруулалтын үеийн зөвлөгөө

 • БМ моделийн загварын дагуу хяналт хийх, шийдвэр гаргах үйл ажиллагаан дээр нарийвчилсан зөвлөгөө өгөх

 • БМ тогтолцоо нэвтрүүлэх үйл ажиллагаан дээр зөвлөгөө өгөх

ДООРХ ШААРДЛАГЫГ ХАНГАСАН КОМПАНИД 61% ХӨНГӨЛӨЛТ ҮЗҮҮЛНЭ

Аль салбарынх: Ипортоор бараа бүтээгдэхүүн оруулж ирж, худалдан борлуулдаг. Зөвхөн импортын худалдааны компани

Нэр төрлийн тоо: 1500 хүртэлх нэр төрлийн бараа удирддаг

Ажилтнуудын тоо: 50 хүрэлх ажилтантай

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨР

Төлбөр ?

10,000,000 

Дээрх шаардлагыг хангасан байгууллагад 61% хөнгөлөлтттэй

Хугацаа ?

Зөвлөх үйлчилгээний нийт үргэлжлэх хугацаа 3 сар

Гэрээ хийх хугацаа

Гэрээ хийх сүүлийн хугацаа 6-р сарын 20

МЭРГЭШСЭН ЗӨВЛӨХ ТАНЬТАЙ ХАМТАРЧ АЖИЛЛАХ БОЛНО

Picture2.jpg

Сапплай чэйн менежментийн зөвлөх 

Б. Жинхлэн

Б. Жинхлэн нь эдийн засагч мэргэжилтэй, сүүлийн 10 жилийн хугацаанд санхүүгийн шинжилгээ, supply chain ээр ажилласан туршлагатай. Тэрээр 5000 нэр төрөл, 60 суваг, 200 нийлүүлэгчтэй импортын худалдааны компанид Бараа материалын нөөцийн газрын захирлаар сүүлийн 3 жил ажилласан. Ажиллах явцдаа бараа материалын нөөцийн удирдлагын системийг амжилттай нэвтрүүлж, борлуулалтын тасалдлыг 30% -аар бууруулахын хамт бараа материалын үлдэгдлийг 20% -аар бууруулсан үр дүнг гаргасан түүхтэй.  

Одоогийн байдлаар "Бараа материалын нөөцийн удирдлага"-аар 50 мэргэжилтэн бэлтгэж. Нийт 110 компанид захиалгат болон танхимын сургалт хийгээд байна.

ХОЛБОО БАРИХ, УУЛЗАЛТ ТОВЛОХ

Мэргэжилтэн: Ө. Энх-Амгалан

Утас: 85259911

Имэйл: amgaa@nmt.mn

 

Дансны мэдээлэл

Банк: Хаанбанк

Данс: 5009722715

Дансны нэр: Гүйцэтгэлийн Төгөлдөршил ХХК 

РГ: 5799031

bottom of page